Wyznaczanie trasy

Wyznaczanie trasy dla zlecenia pracy łączy wszystkie elementy konfigutacji do konkretnego przepływy procesu centrum pracy. Kluczowe części wyznaczania trasy zawierają, BOM, operację i centrum pracy. Szablon wyznaczania trasy jest częścią zlecenia pracy, które jest w końcu tworzone, aby prowadzić do procesu kolekcji.

Aby pracować z wyznaczaniem trasy:

 1. Wybierz Zlecenie pracy > Konfiguracja > Wyznaczanie trasy.
 2. Kliknij Nowy.
 3. W sekcji Nagłówek, określ tą informację:
  Szablon Zamównienia Produkcyjnego
  Unikalny numer, który identyfikuje szablon wyznaczani trasy lub używa numery dopasowanego przez system
  Opis
  Określ opis dla szablonu
  Status
  Wybierz Dostępne.
  Nazwa BOM
  Kod, który identyfukuje nazwę BOM.
  Typ Zamówienia Produkcyjnego
  Rodzaj of zamównienie produkcyjne do utworzonenia. Dostępne opcje to:
  • Gromadzenie do Zapasów — gotowe towary są przyjęte do ogólnego inwentarza i gotowe do alokacji w wychodzących zamówieniach.
  • Gromadzenie do Zamówienia — gotowe towary są połączone do konkretnych wychodzących zamówień.
  URL z instrukcjami
  Link Web do dodatkowych informacji o centrum pracy.
  Uwagi
  Uwagi, które mogą potrzebować pokazywać się na opakowaniu zlecenia pracy.
 4. W sekcji Szczegóły, określ tą informację:
  Kolejność
  Etap w proceie zlecenia pracy. Wielokrotne etapy mogą być zdefiniowane.
  Komponent
  Określ numer pozycji.
  Nazwa Operacji
  Typ aktywności mającej miejsce w centrum pracy, takiej jak zgromadzenie.
  Nazwa Centrum Roboczego
  Centrum pracy, gdzie proces gromadzenia się pojawia.
  Czas Standardowy
  Długość czasu oczekiwanego do zakończonnia centrum roboczego.
  Instrukcje URL
  Link Web do dodatkowych informacji o centrum pracy.
  Uwagi
  Uwagi, które mogą potrzebować pokazywać się na opakowaniu zlecenia pracy.
 5. Aby zapisać zmiany, kliknij Zapisz.