Ręczne generowanie zadania odkładania kierowanego RF

Ta sekcja opisuje jak ręcznie wygenerować zadanie rozładunku.

Podczas odbierania częściowych palet, aplikacja nie generuje automatycznie zadania rozładunku. Należy wskazać czy paleta jest gotowa do rozładunku korzystając z opcji RF o nazwie PALBLDDONE. Jest to skrót od frazy Budowanie Palety Wykonane.

PALBLDDONE nie jest częścią odbierania produktu. Wskazuje czy ID jest gotowy do rozładunku i generuje zadanie rozładunku. PALBLDDONE jest wymagane jedynie, gdy korzystasz z Menadżera Zadań do rozładowania produktu.

Aby użyć opcji PALBLDDONE należy zrobić dwie rzeczy:

  • Skonfiguruj Menadżer Zadań, aby zezwalał na zadań PALBLDDONE.
  • Użyj ekranu odbioru, aby wygenerować zadanie korzystając z PALBLDDONE.