Etykieta STD_SGTIN

Nazwa pola etykiety Tabela bazy danych Nazwa kolumny bazy danych
Od Adres1 Składowy Adres1
Adres2 Składowy Adres2
Miasto Składowy Miasto
Województwo (Stan) Składowy Województwo (Stan)
Kod pocztowy Składowy Kod pocztowy
Wózek Zamówienia PrzewoźnikKod
NumerPro Zamówienia ZewnZamówienieKlucz
Numer L/P Zamówienia Zamówienieklucz
Do Składowy Składowyklucz
Adres1 Zamówienia O_Adres1
Adres2 Zamówienia O_Adres2
Adres3 Zamówienia O_Adres3
Miasto Zamówienia O_Miasto
Województwo (Stan) Zamówienia O_Województwo
Kod pocztowy Zamówienia O_Kod pocztowy
OpakowanieID EtykietyKontenerSzczegół OpakowanieID
ZZ Zamówienia KupującyZZ
SKU Pobranieszczegół SKU
Wskaźnik EtykietyKontenerSzczegół WskaźnikCyfr
FirmaPrefix, Składowy UCCDostawcaNumer
SKU sku Pozycjareferencja
Seryjny EtykietyKontenerSzczegół Numerseryjnyreferencja
SGTINID EtykietyKontenerSzczegół Kontenerszczegółowo