Określanie szczegółów warunku

 1. Aby utworzyć szczegół warunku, kliknij przycisk Nowy na zakładce Warunek. Zostanie wyświetlone okno Szczegóły warunku.
 2. Określ następujące informacje:
  Kolejność
  Miejsce w kolejności warunków do wykorzystania do oceny danego oświadczenia warunków. Kiedy korzysta się z tych warunków, system przetwarza szczegóły rekordów warunków w oparciu o kolejność jaką przypisałeś do rekordów szczegółu.
  Obiekt
  Obiekt w żądaniu zadania, którego dotyczy dany warunek. Rekord zadania obejmuje wiele obiektów, takich jak Do lokalizacja, Z lokalizacja oraz rodzaj sprzętu. Wartość, którą tu wybierzesz określi, które pola będą dostępne do użytku.
  Pole
  Pole, którego dotyczą warunki. Dostępne pola oparte są na wybranym obiekcie. Na przykład, jeśli twoim obiektem jest Bieżące zadanie z lokalizacji, możesz wybrać spośród Typ lokalizacji bieżącego zadania, Strefa itd.
  Operator
  Określ operatora porównania dla tego oświadczenia warunkowego, takiego jak równe, nie równe, między i tak dalej.
  Wartość 1
  Wartość do porównania oparta na wartości w polu Operator. Na przykład, jeśli wybierzesz lokalizację w określonej strefie, określ nazwę strefy.

  Dla operatorów Pomiędzy lub Nie pomiędzy określ wartość początkową; musisz określić wartość końcową w polu Wartość 2.

  Wartość 2
  Wartość końcowa w zakresie wartości do porównania. Dotyczy tylko sytuacji, gdy wartość w polu Operator to Pomiędzy lub Nie pomiędzy.
  Uwagi
  Wszelkie uwagi lub komentarze do oświadczenia warunków.
 3. Kliknij Zapisz.