Kontrola wersji

Ekran Kontrola wersji pozwala na tworzenie zdjęć (migawek) konfiguracji norm pracy, eksportowanie ich z jednego systemu i zaimportowanie do innego systemu, o ile działa na nim ta sama wersje WMS. Użyj tej funkcji, aby zapisać kopię zatwierdzonych norm pracy i śledzić wszelkie zmiany, które zostały wprowadzone po zatwierdzeniu. Możesz również użyć tej funkcji do skopiowania norm pracy ze środowiska testowego do produkcyjnego.