Wylogowanie z urządzenia RF

Aby wylogować z urządzenia RF:

  1. Aby powrócić do menu głównego, naciśnij ESC.
  2. Z menu głównego wybierz opcję Zakończ.