Modyfikowanie obecnego zadania ruchu rekordu

  1. Wybierz rekord przeładunku i kliknij zakładkę Kontener/lokalizacja.
  2. W polu Z lokalizacji określ obecną lokalizację kontenera przeładunku.
  3. W polu Do lokalizacji lokalizację docelową.
  4. Kliknij Zapisz. Jeśli rekord ma status Normalny, aplikacja generuje wyświetlone zadanie ruchu kiedy rekord zostanie zapisany.