Zakładka Rozliczenia

 1. Kliknij zakładkę Rozliczenia .
 2. Określ następujące informacje:
  System pomiaru
  System pomiaru używany w obiekcie (Amerykański lub Metryczny)
  Jednostka miary wagi
  Kody standardowych jednostek miary używane do ustalenia wagi przez danego obiektu.
  Wymiar jednostki miary
  Kody standardowych jednostek miary używane do ustalenia wymiarów dla danego obiektu.
  Jednostka Miary Objętości
  Kody standardowych jednostek miary używane do ustalenia wymiarów sześciennych dla danego obiektu.
  Temperatura Otoczenia
  Temperatura Otoczenia Obiektu (punkt odniesienia dla usług chłodniczych).
  Kod waluty
  Standardowe kody walut używanych w danym obiekcie. Rodzaj waluty określa ile miejsc po przecinku będzie użytych w polach waluty.
  Grupa podatkowa
  Grupa podatkowa przypisana do obiektu określa, który zestaw podatków jest potrzebny dla opłat generowanych w tym obiekcie.
  Domyślna Korporacja Księgowości
  Domyślna Korporacja Księgowości, z usług której korzysta obiekt przy funkcjach rozliczeniowych.
  Dopłata od Temperatury Podstawowej
  Temperatura, na której opiera się narastające dopłaty za magazynowanie z błyskawicznym zamrażaniem.

  System oblicza dopłatę kiedy produkt dociera do magazynu przy temperaturze wyższej od temperatury podstawowej. System oblicza dopłatę w oparciu o ilość stopni o jaką różni się temperatura produktu od temperatury podstawowej.

 3. Kliknij Zapisz.