Tworzenie stref

  1. Wybierz opcje Konfiguracja > Strefa.
  2. Kliknij Nowa , aby otworzyć Widok Szczegółu Strefy.
  3. Kliknij odpowiednie zakładki (wymienione poniżej w sekcji zakładek) w Ekranie Szczegółu Strefy, potem wprowadź odpowiednie dane.
  4. Po określeniu danych w odpowiednich zakładkach, kliknij Zapisz , aby zapisać dane.
    Uwaga

    Jeśli korzystasz z Modułu Zarządzania Pracą w celu obliczenia i wyświetlenia standardów produktywności, musisz przeprowadzić dodatkową konfigurację strefy. Aby uzyskać więcej informacji o tym jak używać narzędzi konfiguracji, przeczytaj Produktywność i Praca Podręcznik Użytkownika.