Producten met partijkenmerken ontvangen

Een partijkenmerk is een aangepaste code die overeenkomt met een productregel die kan worden bijgehouden. Een organisatie kan categorieën met partijkenmerken configureren binnen de applicatie en vervolgens een corresponderende code aan een artikel toewijzen.

Tijdens een RF-ontvangst worden velden met partijkenmerken door de applicatie weergegeven op basis van het artikel dat u opgeeft of scant. Wanneer u ontvangstgegevens verzendt, bepaalt de applicatie of de partijvelden moeten worden gevalideerd.

Als in geen van de partijvelden iets hoeft te worden ingevoerd, wordt de ontvangst geaccepteerd en worden de wijzigingen aangebracht in de ASN-record. Als er een of meer partijvelden moeten worden gevalideerd, wordt de validatie door de applicatie uitgevoerd. Op basis van de gegevens in de partijkenmerkvelden worden de bijgewerkte gegevens verwerkt of wordt een foutmelding weergegeven.

Tijdens een RF-ontvangst vindt het volgende validatie- en conversieproces plaats:

  • De applicatie controleert op basis van de configuratie van de datumnotatie en de validatie van partijkenmerken of alle datums die in partijkenmerkvelden zijn opgegeven, de juiste notatie hebben.
  • De applicatie controleert of alle datums die in partijkenmerkvelden zijn opgegeven, voldoen aan de vereisten voor de minimale houdbaarheid. De houdbaarheid kan worden gecontroleerd op basis van partijkenmerk 05 (vervaldatum) of partijkenmerk 04 (doorgaans productiedatum of ontvangstdatum).

Zie de Infor WMS Configuratiehandleiding voor meer informatie over het instellen van datumnotaties, validatie van partijkenmerken en houdbaarheidscontroles.