Een inkooporder opnieuw openen

Het is mogelijk om een inkooporder die handmatig of automatisch is afgesloten, opnieuw te openen, tenzij de inkooporder is geverifieerd en afgesloten.

U opent een inkooporder als volgt direct:

  1. Selecteer Inslag > Inkooporder. Het scherm Inkooporder wordt weergegeven.
  2. Als u een lijst wilt opvragen, gebruikt u de functie Zoeken.
  3. Selecteer een of meer inkooporders die u opnieuw wilt openen.
  4. Klik op Acties en selecteer Inkooporder opnieuw openen. De status van de orderkop en de regel van de inkooporder veranderen in Opnieuw geopend.
    NB

    U kunt een inkooporder met de status Geverifieerd/afgesloten niet opnieuw openen. Als u dat probeert, wordt er een bericht weergegeven.