Berekeningen van arbeidsstandaarden instellen

Als u Standaarden berekenen selecteert in het scherm Zone, wordt de Labor Engine gestart om de standaarden te berekenen.

U stelt de optie voor het berekenen van standaarden als volgt in:

 1. Selecteer Configuratie > Zone. Het scherm Zone wordt weergegeven.
 2. Als u een lijst wilt opvragen, gebruikt u de functie Zoeken.
 3. Klik op het pictogram Regel voor een zone. Het scherm Zoneregel wordt weergegeven in de formweergave.
 4. Klik op de tab Arbeidsnormen.
 5. Selecteer Nieuw.
 6. Selecteer het type taak. Het selectievakje Standaarden berekenen wordt automatisch ingeschakeld.
 7. Schakel de selectievakjes in van de opties Standaarden weergeven, Werkelijke gegevens weergeven en Prestaties weergeven.
  NB

  Met de functie Importeren uit/exporteren naar Excel kunt u zonearbeidsnormgegevens aanmaken of bijwerken. Raadpleeg de Infor WMS Introductie en navigatiegebruikershandleiding voor meer informatie.

 8. Sla de record op.
  NB

  U moet deze waarden zowel voor de Van-locatie als voor de Naar-locatie instellen.

  Voor ondersteund wegzetten moet de eigenaar het veld "Wegzettaak bij RF-ontvangst aanmaken" instellen op "Wegzetten genereren".