Kosteninformatie toevoegen op verzendorders

U voegt als volgt kosteninformatie toe:

 1. Selecteer een magazijn en selecteer dan WMS > Uitslag > Verzendorder.
 2. Gebruik de functie Zoeken om een specifieke verzendorder te zoeken.
 3. Klik op de tab Kostengegevens. De kostengegevens van het tabblad Factuurkostencodes voor de eigenaar worden weergegeven.
 4. Bekijk de weergegeven kosteninformatie.
  • Als er kosten moeten worden aangemaakt voor de weergegeven kostencode, schakelt u het selectievakje Kosten aanmaken in. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt geprobeerd de kosten aan te maken in de factureringsmodule. Dit is het enige vereiste besturingselement. Als dit selectievakje is ingeschakeld, maar er verder geen informatie is opgegeven, probeert de factureringsmodule om de kosten aan te maken voor de vermelde kostencode. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de factureringsmodule is geconfigureerd om kosten aan te maken voor die kostencode.
  • Als er geen kosten moeten worden aangemaakt, moet het selectievakje Kosten aanmaken uitgeschakeld zijn. Als de kostencoderegel wordt weergegeven en het selectievakje niet is ingeschakeld, maakt de factureringsmodule geen kosten aan voor die kostencode voor die mutatie of mutatieregel.

  U kunt de vlag daardoor gebruiken om kosten uit de schakelen die anders automatisch zouden worden aangemaakt. De vlag staat in dat geval standaard op J voor de EIGENAAR. De gebruiker kan het selectievakje vervolgens uitschakelen om de kosten voor die mutatie of mutatieregel uit te schakelen.

 5. Werk, indien nodig, het veld Kosteneenheid bij. Dit is de eenheid die wordt gebruikt om de factureringskosten te berekenen. U kunt alleen een eenheid invoeren als u ook een Kostenhoeveelheid en een Kostentarief invoert. Dat komt omdat wijziging van de eenheid problemen zou veroorzaken met het proces waarvan de factureringsmodule gebruikmaakt om de hoeveelheid en het tarief te bepalen. De eenheid kan dus alleen worden bijgewerkt als u tegelijkertijd ALLE andere vereiste elementen voor het aanmaken van factureringskosten verzendt. (KOSTENCODE, HOEVEELHEID, EENHEID, TARIEF).
 6. Werk het veld Kostenhoeveelheid bij als dat nodig is. In het veld Kostenhoeveelheid kan de gebruiker een kostenhoeveelheid invoeren. Dit veld is optioneel. Als u het veld leeglaat, probeert de factureringsmodule om de hoeveelheid te bepalen op basis van de instellingen van het Factureringscontract. Als u een waarde invult, wordt die hoeveelheid voor de kosten gebruikt en wordt elke hoeveelheid die anders automatisch door de factureringsmodule zou zijn geselecteerd, overschreven. Validatie of een getal is ingevoerd, waarde moet groter zijn dan nul.
 7. Werk het veld Kostentarief bij als dat nodig is. Het tarief werkt op dezelfde manier als het veld Kostenhoeveelheid. De gebruiker kan een kostentarief invoeren. Dit veld is optioneel. Als u het veld leeg laat, probeert de factureringsmodule om de hoeveelheid te bepalen op basis van de instellingen van het factureringscontract. Als hier een waarde wordt ingevuld, wordt dat tarief voor de kosten gebruikt en wordt elk tarief dat anders automatisch door de factureringsmodule zou zijn geselecteerd, overschreven.
 8. Werk het veld Kostennotitie bij als dat nodig is. In het veld Opmerking kosten kunt u een opmerking over de kosten invoeren die door de factureringsmodule door het hele factureringstraject heen wordt meegenomen. De opmerking kan worden opgenomen in rapporten van de factureringsmodule, op facturen, enzovoort. Als er een kostencode is en de veldvlag Kosten aanmaken is geselecteerd (zodat de factureringsmodule automatisch kosten aanmaakt), terwijl er geen hoeveelheid, eenheid of tarief is opgegeven, kunt u nog steeds een opmerking invoeren in het veld Opmerking kosten. Deze wordt dan gekoppeld aan de kosten die door de factureringsmodule voor deze mutatieregel worden aangemaakt.
 9. Klik op Opslaan.
 10. Klik op Factuurcontrole als alle kostengegevens zijn gecontroleerd en bijgewerkt. De velden Factuurcontroledatum en Factuurcontrole door worden bijgewerkt en de kosteninformatie is beschikbaar voor de facturering.