Een vrachtbriefnummer genereren vanuit de verzendorder

U kunt een vrachtbriefnummer genereren vanuit de verzendorder. Als u bijvoorbeeld een vrachtbriefnummer wilt genereren voordat u het vrachtbriefrapport start, kunt u de actie Vrachtbriefnummer genereren selecteren vanuit de verzendorder.

U genereert een vrachtbriefnummer als volgt:

 1. Selecteer Uitslag > Verzendorder.
 2. Klik op het pictogram Zoeken om de lijst van verzendorders weer te geven.
 3. Schakel het selectievakje naast de gewenste order in de lijst in.
  OF
  Selecteer de gewenste order. De order wordt weergegeven in het detailscherm Verzendorder.
 4. Selecteer Acties > Vrachtbriefnummer genereren.
  • Het gegenereerde nummer wordt in het kopscherm van de detailweergave van Verzendorder weergegeven op het veld Vrachtbriefnummer op het tabblad Diversen. NB: als u de optie om een vrachtbriefnummer te genereren voor de verzendorder nog een keer selecteert, wordt het vrachtbriefnummer bijgewerkt. Telkens wanneer u de actie Vrachtbriefnummer genereren selecteert, wordt het vrachtbriefnummer opnieuw berekend en gegenereerd.
  • Wanneer u het vrachtbriefnummer genereert, wordt het veld Vrachtbrief afgedrukt (onder het veld Vrachtbriefnummer) automatisch teruggezet op Nee. De veldwaarde Nee geeft aan dat het document met het nieuwe gegenereerde nummer van de verzamelvrachtbrief nog niet is afgedrukt. U kunt deze waarde handmatig wijzigen in Ja.
  • U kunt het verzamelvrachtbriefnummer opvragen (te vinden onder het veld Vrachtbrief afgedrukt) vanuit de verzendorder, maar u kunt het niet wijzigen. U kunt het verzamelvrachtbriefnummer alleen genereren in het scherm Onderhoud lading.