Порівняння оповіщень, завдань і сповіщень

В цій таблиці наведено огляд функцій та відмінностей між оповіщеннями, завданнями та сповіщеннями.

Див. детальні пояснення щодо кожної функції у відповідних розділах.

Функція Доступність
Повідомлення з перекладами й покажчиками місця заповнення параметрів. Оповіщення, завдання, сповіщення
Відомості про повідомлення, якщо вони відображаються в інтерфейсі користувача, містять автоматично створені зворотні переходи, якщо до їхнього складу входять посилання на іменники. Оповіщення
Відомості про повідомлення, якщо вони відображаються в інтерфейсі користувача, можуть містити зворотні переходи, визначені користувачем та змодельовані на основі визначень перегляду. Оповіщення, завдання, сповіщення
Містить список значень імен параметрів тільки для читання. Завдання, сповіщення
Можливість редагування значень параметрів. Завдання
Можуть містити структури дерева даних тільки для читання. Оповіщення, завдання, сповіщення
Можуть містити кнопки настроюваних дій, наприклад Затвердити або Відхилити. Завдання
Можуть використовувати настроювану форму відображення відомостей. Завдання
Можуть містити кнопку Вирішити для запуску робочого циклу. Оповіщення
Користувач може додавати вкладення. Оповіщення, завдання
Користувач може переглядати вкладення, додані іншими особами на попередніх етапах робочого циклу. Завдання, сповіщення
Повідомлення може бути передано іншому користувачеві або керівникові. Оповіщення, завдання
Повідомлення може бути делеговано, якщо актуальний користувач увімкне настройку «Не на робочому місці» в Infor OS. Оповіщення, завдання
Повідомлення може містити дату завершення, що відображається в інтерфейсі користувача й може використовуватися для фільтрування. Оповіщення, завдання
Повідомлення може містити дату завершення терміну дії, що не відображається в інтерфейсі користувача. Повідомлення автоматично видаляється з Inbox у цей день. Сповіщення
Може розсилатися одному або кільком користувачам, але тільки один користувач повинен здійснити дію для закриття цього повідомлення. Оповіщення, завдання
Може надсилатись кільком користувачам паралельно. Кожен користувач отримує копію цього повідомлення, а всі інші користувачі мають створити власну копію, щоб закрити повідомлення. Завдання, сповіщення
Відомості про повідомлення, якщо вони відображаються в інтерфейсі користувача, можуть містити подання перебігу робочого циклу. Завдання
Користувачі можуть додавати примітки та переглядати примітки інших користувачів для цього ж повідомлення. Оповіщення, завдання
Користувачі можуть переглядати примітки, додані іншими користувачами на попередніх етапах робочого циклу. Завдання, сповіщення
Якщо робочий цикл створено, на цьому етапі виконання робочого циклу зупиняється, поки користувач не завершить цей етап. Завдання
У разі створення повідомлення або суттєвих змін стану може надсилатися сповіщення електронною поштою. Оповіщення, завдання, сповіщення