Стани повідомлень

Цей розділ визначає стани повідомлень.

Повідомлення завдань або оповіщень можуть мати такі стани.

Стан Опис
Нове Створено нове повідомлення, яке поки не призначено ні для кого. Видиме для усіх користувачів у списку розсилки.
Непризначене Завдання або оповіщення видиме для усіх користувачів у списку розсилки й чекає на призначення.
Призначене Завдання або оповіщення видиме лише призначеній особі, що може виконувати дії щодо нього.
Готово

Завдання або оповіщення закрив користувач, який його отримав, натисненням кнопки Готово. Можна скористатись іншими кнопками настроюваних дій, наприклад Затвердити, Відхилити або Вирішити. Закриті об'єкти є невидимими для користувачів у списках повідомлень Infor Inbox.

Скасовано

Завдання або оповіщення скасовано адміністратором. Також завдання може бути скасовано, тому що скасовано екземпляр робочого циклу. Скасовані об'єкти є невидимими для користувачів у списках повідомлень Infor Inbox.

Відкриті завдання й оповіщення можуть мати такі властивості.

Стан Опис
Передано Конфігурація властивостей Ескалація й нагадування для відстеження в Event Management або робочому циклі визначає, чи буде передане завдання або оповіщення видимим для інших користувачів. Індикатор ескалації відображається в інтерфейсі користувача для позначення переданих об'єктів.
Делеговане Делеговане завдання або оповіщення є видимим для користувача, обраного в якості представника, якщо ввімкнено параметр Не на роботі та задано Час початку періоду не на роботі у профілі користувача Infor Ming.le. В інтерфейсі користувача немає індикатора для позначення делегованих дій.

Повідомлення сповіщень можуть мати такі стани.

Стан Опис
Нове Створено нове повідомлення сповіщення, і його копію надіслано кожному користувачеві у списку розсилки.
Готово Кожен користувач, який отримав сповіщення, закрив його, натиснувши кнопку Видалити в застосунку Inbox або віджеті «Список завдань». Сповіщення, що досягли настроєної дати завершення терміну дії, автоматично переходять у стан Готово.
Скасовано Сповіщення скасовано адміністратором або тому, що скасовано екземпляр робочого циклу.

На цій діаграмі показано видимість повідомлень на основі їхнього стану, а також дії користувачів, що призводять до зміни стану.

Видимість повідомлення на основі стану
Примітка. 

Повідомлення у стані Готово або Скасовано видаляються зі списків «Усі», «Оповіщення», «Завдання» і «Сповіщення». Повідомлення або оповіщення у стані Готово або Скасовано відображаються на екрані «Перегляд повідомлення», доступ до якого можна отримати через зворотний перехід, якщо поточного користувача включено до списку розсилки на момент закриття або скасування об’єкта.

Щоб переглянути завдання, оповіщення і сповіщення в усіх станах, надіслані всім адресатам, адміністратор може скористатись пунктами ION Desk > Відстеження й робочі цикли > Сторінка дій або ION Desk > Відстеження й робочі цикли > Архів > Архівовані дії.

На сторінці Дії системний адміністратор може перерозподілити оповіщення або завдання до іншого списку розсилки. На сторінках Дії та Архівовані дії системний адміністратор може створювати звіти про аудит щодо всіх заходів, які стосуються обраних дій.

Щоб отримати докладні відомості, див. Посібник користувача Infor ION Desk.