Фільтрування списків повідомлень

Для фільтрування списків повідомлень виконайте наведені нижче дії.

 1. Виберіть ім’я списка з меню Infor Inbox.
 2. Виберіть піктограму фільтрування.
  Відобразиться діалогове вікно фільтрування з параметрами для кожного списку.
  Вибраний список Параметри фільтрування
  Усі Дата створення, категорія.
  Завдання Дата створення, категорія, призначений стан, дата завершення, передано.
  Оповіщення Дата створення, категорія, призначений стан, дата завершення, передано.
  Сповіщення Дата створення, категорія.
 3. Змініть параметри фільтрування та натисніть кнопку Зберегти, щоб повернутися до подання списку.
  Відобразяться повідомлення, що відповідають указаним параметрам фільтрування. Піктограмою фільтрування є блакитна крапка, а число внизу списку показує кількість повідомлень для відображення.