Делегування оповіщень та завдань

Користувачі Infor Ming.le можуть визначати власні правила делегування для завдань і оповіщень за умови ввімкненої функції «Не на роботі».

Наприклад, можна встановити такі правила делегування.

  • Визначити правила призначення представників для всіх повідомлень, оповіщень або завдань для одного користувача-представника.
  • Визначити конкретні правила призначення представників на основі рядка повідомлення з оповіщенням або завданням одному або декільком користувачам.

Правила призначення представників застосовуються, якщо ввімкнути функцію «Не на роботі». Також можна вказати діапазон часу для періоду «Не на роботі» та почати делегування пізніше або закінчити процес у вказаний час.

Якщо застосовується правило делегування, користувач, зазначений як представник, додається до списку розсилки делегованих повідомлень. Тепер представник може переглядати, призначати та закривати ці об'єкти з Infor Inbox.

Якщо функцію «Не на роботі» вимкнено, користувача-представника буде видалено зі списку розсилки повідомлень, які ще не призначено. Правила делегування більше не мають чинності. Якщо є повідомлення, які призначено для представника на той момент, коли функцію «Не на роботі» вимкнено, ці об'єкти залишаться призначеними. Представник може завершити їх або повернути вам, скасувавши призначення або шляхом прямого призначення.

Примітка. 

Існує інтервал опитування, що застосовується для виконання правил делегування. Між натисканням кнопки увімкнення та вимкнення функції «Не на роботі» та реальним часом виконання цієї ді може бути затримка. За промовчанням інтервал опитування складає одну хвилину. Системний адміністратор може настроїти більший інтервал часу на екрані конфігурації ION Desk для Pulse Engine.

Правила делегування буде застосовано за порядком визначення. До кожного завдання або оповіщення може застосовуватись лише одне правило.