Настройки

Для редагування настройок Inbox виконайте перелічені нижче дії.

 1. Виберіть Настройки в меню застосунку Inbox.
 2. Змініть перелічені нижче настройки.
  Настройки Опис
  Дозволити закриття й перехід до відомостей наступного елемента Дозволяє вмикати або вимикати поведінку автоматичного завантаження відомостей про наступний елемент у списку після того, як поточне завдання, оповіщення або сповіщення буде закрито.
  Перебіг робочого циклу Дозволяє вибрати відображення панелі Перебіг робочого циклу у відомостях про завдання. Застосовується до всіх завдань, які створив робочий цикл.
  Перегляд робочого циклу Дозволяє вибрати відображення панелі Перегляд робочого циклу у відомостях про завдання або сповіщення. Можна настроїти додаткові функції відображення діаграми робочого циклу. Застосовується до всіх завдань і сповіщень, які створив робочий цикл.
  Порядок завантаження елементів Дозволяє вказувати послідовність отримання перших 200 оповіщень, завдань, сповіщень, якщо досягнуто максимальний ліміт із 200 елементів. Доступні параметри:
  • Спочатку найновіші — відображаються 200 останніх оповіщень, завдань, сповіщень на основі дати створення. Це вибір за промовчанням.
  • Спочатку найстаріші — відображаються 200 найстаріших оповіщень, завдань, сповіщень на основі дати створення
  • Високий пріоритет, спочатку найновіші — відображаються 200 найновіших оповіщень або завдань із найвищим пріоритетом. Сповіщення не мають рівня пріоритетності, тому, якщо цей параметр вибрано для сповіщень, відображаються спочатку найновіші сповіщення.
  • Високий пріоритет, спочатку найстаріші — відображаються 200 найстаріших оповіщень або завдань із найвищим пріоритетом. Сповіщення не мають рівня пріоритетності, тому, якщо цей параметр вибрано для сповіщень, відображаються спочатку найстаріші сповіщення.
 3. Натисніть кнопку Зберегти, щоб застосувати зміни, або Скасувати, щоб скасувати їх.