Вказування значень параметрів у завданні

Деякі завдання містять параметри, для яких треба вказати значення.

Параметри, для яких треба вказати значення, відрізняються залежно від завдання. Параметри залежать від визначення робочого циклу, який згенерував завдання. Залежно від типу параметра можна вказати значення або календарну дату.

Щоб указати значення параметрів у завданні, виконайте наведені нижче дії.

  1. Клацніть елемент завдання, щоб відкрити подання відомостей.
  2. Якщо завдання не призначено для вас, клацніть Призначити мені.
  3. У відомостях про завдання вкажіть значення вхідних параметрів.
  4. Натисніть кнопку Готово.
    Значення надсилаються до робочого циклу, який згенерував завдання. Завершені завдання видаляються з вашого списку. Замість кнопки Готово завдання користувачів іноді мають настроювані кнопки. Натисніть одну з цих настроюваних кнопок, щоб закрити завдання користувача.