Перегляд діаграми стану робочого циклу в завданні або сповіщенні

У відомостях про завдання або сповіщення, створені робочим циклом, відображається панель, яку можна згорнути, якщо для Infor Inbox увімкнено настройку Перегляд робочого циклу. На панелі Перегляд робочого циклу можна подивитись відомості про стан робочого циклу.

  1. Клацніть елемент завдання або сповіщення, щоб відкрити подання відомостей.
  2. Виберіть параметр Перегляд робочого циклу, щоб розгорнути панель. Відображаються такі відомості:
    • На діаграмі робочого циклу показано його етапи та стан цих етапів. Клацніть піктограму відомостей, щоб переглянути список кодів станів, що відповідають використовуваним кольорам.
    • Поточне завдання або сповіщення буде виділено на діаграмі.
    • Якщо ввімкнено параметр Виділити шлях виконання в настройках Inbox, шлях виконання робочого циклу від початку виконання етапу до поточного етапу виділяється зеленим кольором.
  3. Збільшуйте та зменшуйте масштаб і переміщуйте діаграму всередині панелі Перегляд робочого циклу за потреби.