Infor Coleman

Тільки користувачі, що мають дозвіл на використання Infor Coleman, можуть бачити й користуватися Infor Coleman та Infor GO.

Для доступу до Infor Coleman виберіть піктограму Infor Coleman у верхньому правому куті панелі «Мої застосунки». На екрані Infor Coleman, де можна використовувати навички Coleman, доступні перелічені нижче параметри.

  • Виконання навички з використанням тексту.

    Щоб виконати навичку, почніть вводити текст та торкніться піктограми надсилання. Якщо навичка працює, ви отримаєте повідомлення від Infor Coleman. Якщо навичка не працює, ви отримаєте повідомлення про помилку.

  • Виконання навички з використанням голосу.

    Також можна виконувати навички, використовуючи аудіоповідомлення. Якщо навичка працює, ви отримаєте повідомлення від Infor Coleman. Якщо навичка не працює, ви отримаєте повідомлення про помилку.

  • Перегляд онлайнової довідки.

    Можна переглянути список зразків мовних фрагментів, вибравши піктограму довідки у верхньому правому куті екрана.