Запуск застосунку

Щоб запустити застосунок, натисніть на запис застосунку на панелі «Мої застосунки».

Застосунок запуститься у варіанті вбудованого вебперегляду. Вбудований вебперегляд включає заголовок та нижній колонтитул.

Заголовок містить перелічені далі елементи.

  • Піктограма домашньої сторінки (вгорі ліворуч).
  • Ім’я застосунку.
  • Піктограма недавно відвіданих застосунків (вгорі праворуч).

Нижній колонтитул містить перелічені далі елементи.

  • Перехід назад та вперед.
  • Піктограма вподобання.