Вимоги до додаткових компонентів браузера

Сторінки компонентів Infor Ming.le використовують додатковий компонент Java Runtime Environment 1 — потрібен для надання функціональності знімання екрана в Infor Ming.le.

Під час першого доступу до вебсайту, якщо усі потрібні додаткові компоненти не інстальовано, буде запропоновано завантажити та інсталювати кожний додатковий компонент. Для доступу до повної функціональності сайту необхідно завантажити додатковий компонент.