Авторські права © Infor, 2023

Важливі повідомлення

Зміст справжнього матеріалу (включно з будь-якою додатковою інформацією) є конфіденційним і містить інформацію, яка є корпоративною власністю компанії Infor.

Отримуючи доступ до вкладеного матеріалу, Ви підтверджуєте та погоджуєтесь, що матеріал (включно з будь-якими змінами, перекладом або переробкою матеріалу) і всі авторські права, комерційні таємниці і всі інші права, є виключною власністю Infor, і що Ви не витягаєте ніякої іншої вигоди з матеріалів (включно з будь-якими змінами, перекладом або переробкою матеріалу) завдяки ознайомленню з такими. Невиключне право на використання матеріалу надається виключно у зв'язку з наданням Вам ліцензії для використання програмного забезпечення на підставі окремої угоди з Infor, умови якої визначають використання цього матеріалу і всіх пов'язаних із ним додаткових матеріалів («Мета»).

Крім того, за допомогою отримання доступу до вкладеного матеріалу, Ви підтверджуєте та погоджуєтесь, що зобов'язані дотримуватися суворої конфіденційності щодо цього матеріалу і, що використання цього матеріалу буде обмежено до вищеназваної Мети. Незважаючи на те, що Infor прийняв належні заходи, що матеріал, включений до цієї публікації є повним і точним, Infor не гарантує, що інформація, яка міститься у цій публікації є повною, не містить друкарських помилок або інших помилок і, що включений матеріал цього випуску відповідатиме особливим вимогам користувача. Infor не приймає і не несе ніякої відповідальності, непрямої або будь-якій іншій, за будь-які збитки або пошкодження для будь-якої фізичної чи юридичної особи, які викликані або пов'язані з помилками чи упущеннями у цій публікації (включно з будь-якою додатковою інформацією), незалежно від того, чи виникли подібні помилки або упущення в результаті недбалості, випадковості або з якоїсь іншої причини.

Законодавство з контролю за імпортом та експортом, застосовне до використання справжнього матеріалу, також відповідні норми законодавства США з експортного контролю, зумовлюють використання цього матеріалу, прямий і непрямий експорт та повторний експорт цього матеріалу і будь-яких інших матеріалів або додаткової інформації у порушення таких законів, або використання цього матеріалу для цілей, що порушують дане законодавство, заборонено.

Підтвердження товарних знаків

Назви і дизайн, викладених тут, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками та знаками обслуговування Infor або відповідних афілійованих організацій та філій Infor. Усі права збережено. Назви всіх інших компаній, продуктів, товарних знаків, знаків обслуговування, або службових назв, зазначених тут, є зареєстрованими товарними знаками та знаками обслуговування відповідних власників.

Відомості про публікацію


Випуск: Infor Ming.le 12.0.x
Дата публікації: 20 січня 2023 г.
Код документа: min_12.0.x_minceolh_uk-ua_oxyhelp7