Potlačení zpráv a dotazů

Během tisku a akcí procesu se mohou zobrazit určité zprávy nebo dotazy.

V závislosti na nastavení aplikace LN můžete tyto zprávy „informačního“ typu a dotazy potlačit. „Kritické“ zprávy a „varování“ potlačit nelze.

Pokud budete chtít potlačit zprávu, vyberte v dialogovém okně zpráv možnost Tuto zprávu již znovu nezobrazovat a klikněte na tlačítko OK.

Pokud budete chtít potlačit dotaz, vyberte v dialogovém okně dotazů možnost Tuto zprávu již znovu nezobrazovat a klikněte na tlačítko s požadovanou odpovědí.

Poznámka

Zprávy a dotazy lze potlačit pouze v případě, že správce aplikace LN povolil potlačení zpráv a dotazů v aplikaci LN.