Použití nabídky Filtr

Pro otevření nabídky Filtr, klikněte v mřížce na tuto ikonu:

Zobrazí se nabídka Filtr. Nabídka obsahuje následující možnosti:

Spustit filtr
Spustí filtr podle aktuálních kritérií filtrování.
Vymazat filtr
Zakáže aktuálně použitý filtr.
Uložit aktuální filtr jako
Uloží aktuálně použitý filtr.
Uložené filtry
Tato nabídka obsahuje uložené filtry společně s těmito možnostmi:
 • Spravovat filtry

  Spustí se relace Filtry (ttadv9593m000). V této relaci můžete filtr odstranit nebo jej přizpůsobit úpravou dalších možností. Pro podrobnosti viz nápověda pro relaci.

 • Nastavit aktuální filtr jako výchozí

  Nastaví aktuálně aktivní filtr jako výchozí.

Nastavení filtru
Tato Nabídka obsahuje následující možnosti:
 • Rozlišení malých/velkých písmen

  Tato možnost slouží k aktivaci rozlišování malých a velkých písmen.

  Příklad: Aktivovali jste možnost Rozlišení malých/velkých písmen a jako filtr sloupce jste zadali text „ABC“. V relaci se zobrazí pouze záznamy, ve kterých sloupec obsahuje text „ABC“ psaný velkými písmeny. Záznamy, kde sloupec obsahuje například text „abc“ nebo „Abc“, budou skryty.

 • Okamžité filtrování

  Pokud je tato možnost vybrána filtr se použije ihned, jakmile pomocí klávesy Tab opustíte pole v oblasti s jednoduchým filtrováním.

  Pokud bylo Okamžité filtrování zakázáno, filtr se použije po stisknutí klávesy Enter v oblasti s jednoduchým filtrováním.

 • Výchozí operátor filtru řetězce

  Tuto možnost vyberte, chcete-li nastavit výchozí operátor filtru pro pole typu řetězce. Vyberte jeden z těchto operátorů:

  • Začíná s: Obsah pole začíná zadanými znaky.
  • Obsahuje: Obsah pole obsahuje zadané znaky.

  Zvolená výchozí hodnota je platná po restartování relace.