Spuštění rychlého exportu

 1. Spusťte relaci, ze které chcete exportovat data.
 2. Použijte jeden z následujících postupů:
  • Pokud je vedle tlačítka Excel na panelu nástrojů zobrazena šipka dolů, klikněte na ni. Poté vyberte možnost Rychlý export.
  • Pokud se šipka dolů nezobrazí, vyberte možnost Akce > Export a import > Rychlý export.

  Spustíte tak exportování.

  Proces exportování využívá výchozí nastavení pro danou relaci nebo obecná nastavení exportu:

  • Při splnění následujících podmínek bude export probíhat podle výchozího nastavení relace:
   • Uložili jste výchozí nastavení exportu pro danou relaci.
   • Je označeno políčko Použít výchozí nastavení relace pro rychlý export (je-li k dispozici) v relaci Nastavení integrace aplikace Excel (ttstpssidef).
  • Ve všech ostatních případech bude export probíhat podle obecného nastavení uvedeného v relaci Nastavení integrace aplikace Excel (ttstpssidef).