Zakázání podmíněného formátování

Podmíněné formátování definované pro vaši relaci se aktivuje automaticky při každém spuštění relace.

Postup zakázání podmíněného formátování:

  1. Klikněte na ikonu ozubeného kola na panelu nástrojů relace.
  2. Vyberte možnost Podmíněné formátování. Zobrazíte tak formátování nastavené pro danou relaci.
  3. Pokud budete chtít formátování zakázat, zrušte označení vhodného políčka.
Poznámka

Formátování tak lze zakázat pouze dočasně. Při dalším spuštění relace se formátování znovu automaticky aktivuje.

Pokud budete chtít formátování zakázat i po dalším spuštění relace, je třeba upravit jeho vlastnosti:

  1. Klikněte na ikonu ozubeného kola na panelu nástrojů relace.
  2. Vyberte možnost Podmíněné formátování a poté položku Upravit podmínky. Spustí se relace s přehledem pro Podmíněné formátování (ttadv9502m000).
  3. Upravte formátování, která chcete zakázat. Spustí se relace s podrobnostmi pro Podmíněné formátování (ttadv9502m000). Zrušte označení políčka Povoleno.