Řádek nabídek v relacích

Řádek nabídek pro relaci obsahuje tlačítka s příkazy a tlačítka nabídky.

V různých relacích jsou záznamy uvedeny rozdělené podle skupin. V těchto relacích jsou tlačítka pro navigaci mezi skupinami uvedena v horní části relace. Tlačítka pro navigaci mezi záznamy ve stejné skupině jsou uvedena přímo nad mřížkou.

Poznámka

U relací s mřížkou je přímo nad touto mřížkou uvedeno zaškrtávací pole s šipkou dolů. Pomocí tohoto políčka a možností v nabídce otevřené po kliknutí na tlačítko s šipkou dolů můžete vybrat nebo zrušit výběr všech záznamů v mřížce.

Tato tabulka popisuje tlačítka, která mohou být v relaci k dispozici.

Tlačítko Popis Klávesová zkratka

Uložit změny a ukončit

Uloží změny v záznamu a ukončí relaci. e

Tato tabulka popisuje tlačítka, která mohou být v relaci k dispozici. Uložit

Uloží změny v záznamu. s

Vrátit se k uloženému

Zruší změny v záznamu. z

Nový

Přidá nový záznam. c

Duplikovat

Vytvoří kopii záznamu. d

Odstranit

Odstraní vybraný záznam. Del

Aktualizovat

Zobrazí údaje z aktuálního záznamu. u

Tisk

Vytiskne zprávu.

V závislosti na nastavení parametrů nástrojů LN se vedle tohoto tlačítka může zobrazit šipka dolů. Kliknutím na tuto šipku dolů zobrazíte dostupné relace, které lze vytisknout.

Pokud se šipka dolů nezobrazí, dostupné relace pro tisk zobrazíte výběrem možnosti Akce > Tisk.

Výchozí relace pro tisk je v seznamu dostupných relací označena modrou tečkou. Tato relace se spustí po kliknutí na tlačítko Tisk.

p

Hledat

Spustí relaci Hledat, kterou lze použít k zadání parametrů pro vyhledání záznamu. Podmínky hledání můžete určit pouze u polí, která jsou aktuálně viditelná.

V závislosti na nastavení parametrů nástrojů LN se vedle tohoto tlačítka může zobrazit šipka dolů. Kliknutím na tuto šipku dolů zobrazíte dostupné indexy hledání.

Pokud se šipka dolů nezobrazí, dostupné indexy hledání zobrazíte výběrem možnosti Akce > Třídit podle.

Aktivní index hledání je v seznamu dostupných indexů označen modrou tečkou. Tento index se použije po kliknutí na tlačítko Hledat.

f

Excel

Spustí export do aplikace MS Excel s využitím výchozího mechanismu pro export zadaného v obecných nastaveních exportu.

V závislosti na nastavení parametrů nástrojů LN se vedle tohoto tlačítka může zobrazit šipka dolů. Kliknutím na tuto šipku dolů zobrazíte dostupné relace související s aplikací Excel.

Pokud se šipka dolů nezobrazí, dostupné relace související s aplikací Excel zobrazíte výběrem možnosti Akce > Export a import.

Výchozí možnost exportu je v seznamu dostupných relací souvisejících s aplikací Excel označena modrou tečkou. Tato možnost se provede po kliknutí na tlačítko Excel.

Není k dispozici

Upravit text

Spustí Textový editor.

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je na serveru LN nainstalováno řešení Nástroje 1604255 nebo novější. U starších verzí nástroje můžete spustit Textový editor z nabídky Reference.

t

První záznam(y)

Přejde na první záznam(y). Domovská stránka

Předchozí záznam(y)

Přejde na předchozí záznam(y). Page Up

Následující záznam(y)

Přejde na následující záznam(y). Page Down

Poslední záznam(y)

Přejde na poslední záznam(y). End

Nové zobrazení

Vytvoří nebo vyhledá skupinu záznamů, ve které mají všechny stejnou hodnotu jako jedno nebo více vybraných polí. Tato pole se zobrazí v horní části relace. Podle potřeby můžete vhodnou relaci přiblížit a vybrat záznam ve skupině. Pokud budete chtít do skupiny přidat nové záznamy, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+N nebo klikněte na tlačítko Nový. Není k dispozici

Kopírovat záznamy z jednoho zobrazení na jiné

Zkopíruje sérii záznamů ze stávající skupiny do skupiny jiné.

Po kliknutí na toto tlačítko proveďte následující kroky:

 1. Zvolte první záznam, který chcete zkopírovat.
 2. Zvolte poslední záznam, který chcete zkopírovat.
 3. Určete skupinu, do které chcete záznamy zkopírovat.
Není k dispozici

Zobrazí záznamy z první skupiny. První zobrazení Není k dispozici

Předchozí zobrazení

Zobrazí záznamy z předchozí skupiny. Shift + Page Up

Následující zobrazení

Zobrazí záznamy z následující skupiny. Shift + Page Down

Poslední zobrazení

Zobrazí záznamy z poslední skupiny. Není k dispozici

nt_ico_create_bookmark_button

Vytvořit záložku

Poznámka

Toto tlačítko je k dispozici, pokud byla relace spuštěna přímo z nabídky LN. Toto tlačítko není k dispozici, pokud byla relace spuštěna z jiné relace.

Pokud na toto tlačítko kliknete, zobrazí se dialogové okno Přidat do záložek. V tomto dialogovém okně můžete vytvořit jednu či více záložek pro aktuálně vybrané řádky.

Záložky můžete přidat k nové či stávající skupině a vybrat pro ně název.

K vytvořeným záložkám máte přístup z úvodní stránky.

Pokud bylo vybráno více řádků, obsahuje dialogové okno Přidat do záložek zaškrtávací políčko První zobrazení – vytvořit samostatné záložky:

 • Je-li políčko zaškrtnuto, vytvoří se individuální záložka pro každý z vybraných řádků. Kliknete-li na tuto záložku, otevře se relace obsahující pouze relevantní řádek.
 • Není-li políčko zaškrtnuto, vytvoří se jedna záložka pro všechny vybrané řádky. Kliknete-li na tuto záložku, otevře se relace obsahující všechny řádky vybrané při vytváření záložky.
b

nt_ico_create_favorite_button

Vytvořit oblíbenou položku

Poznámka

Toto tlačítko je k dispozici, pokud byla relace spuštěna přímo z nabídky LN. Toto tlačítko není k dispozici, pokud byla relace spuštěna z jiné relace.

Toto tlačítko vytvoří oblíbenou položku, kterou můžete otevřít z domovské stránky aplikace LN UI.

Není k dispozici
Zobrazení Obsahuje standardní příkazy pro relace LN.

Prohlédněte si část „Základní úlohy“ v nápovědě Infor Web Help.

Není k dispozici
Reference Obsahuje příkazy spojené se stávající relací. Tyto příkazy obvykle umožňují spustit související relace a používat zvláštní funkce. Není k dispozici
Akce Obsahuje standardní příkazy pro relace LN a příkazy spojené se stávající relací. Tyto příkazy spojené s relací obvykle umožňují spustit související relace a používat zvláštní funkce. Není k dispozici

Nápověda

Spustí online nápovědu pro stávající relaci.

Nabídka tlačítka obsahuje tyto příkazy:

 • Vlastnosti (Ctrl + Shift + 8)

  Zobrazí vlastnosti relace.

 • Nápověda pro stávající relaci (h)
h

Umožňuje otevřít nabídku s příkazy k přizpůsobení relace, definování podmíněného formátování, definování polí pro zákazníka atd. Není k dispozici
Poznámka
 • Klávesové zkratky lze používat pouze v režimu příkazů.
 • Řádek nabídek může obsahovat i další rozevírací nabídky související se stávající relací.