Export a import přizpůsobení

Přizpůsobení je možné exportovat do počítače jako soubor ve formátu XML. Tento soubor lze poté importovat v jiném prostředí LN. Tímto způsobem můžete zkopírovat přizpůsobení z jednoho prostředí do jiného.

Postup kopírování přizpůsobení do jiného prostředí:

  1. Spusťte relaci Přizpůsobení relace (ttadv9403m000).
  2. Přizpůsobení exportujte jako soubor ve formátu XML.
    Viz nápověda pro relaci.
  3. Přihlaste se v jiném prostředí LN a spusťte relaci Import přizpůsobení (ttadv9503m000).
  4. Naimportujte soubor XML.
    Viz nápověda pro relaci.