Vyhledání záznamů v relaci

 1. Stiskněte klávesu f.

  Spustíte tak dialogové okno Najít.

 2. Pokud je k dispozici více indexů, můžete požadovaný index vybrat v levé části dialogového okna.

  V dialogovém okně se zobrazí odpovídající vstupní pole.

 3. Alespoň do jednoho z polí zadejte požadovaný kód nebo hodnotu (nebo jejich část).

  Při zadání hodnot do více než jednoho pole vyhledá aplikace LN záznamy odpovídající všem kritériím. Funkce Najít nerozlišuje malá a velká písmena.

 4. Hledání spustíte kliknutím na tlačítko OK.

  Po dokončení hledání se dialogové okno Najít zavře. První uvedený záznam odpovídá prvnímu záznamu, který se podařilo vyhledat. Pokud nebude nalezen žádný ze záznamů, zobrazí se nejbližší částečná shoda.