Změna společnosti podnikového modeléru

Definice

Společnost LN (společnost ERP)

Společnost podle nastavení uživatelských dat. Toto nastavení lze přepsat pomocí příkazu Změnit společnost, který je dostupný v nabídce Možnosti.

Podle této společnosti se řídí navigace v nabídce.

Společnost podnikového modeléru

Společnost v podobě, v jaké ji využívá Enterprise Modeler. Společnost Enterprise Modeler je propojena s modelem projektu Enterprise Modeler.

Společnost Enterprise Modeler a model projektu se nastavuje při vytvoření uživatelského profilu LN UI.