Spuštění pokročilého exportu

 1. Spusťte relaci, ze které chcete exportovat data.
 2. Podle potřeby označte pole, která chcete exportovat.
  1. Použijte jeden z následujících postupů:
   • Pokud je vedle tlačítka Excel na panelu nástrojů zobrazena šipka dolů, klikněte na ni. Poté vyberte možnost Exportovaná pole.
   • Pokud se šipka dolů nezobrazí, vyberte možnost Akce > Export a import > Exportovaná pole.

   Spustíte tak relaci Exportovaná pole (ttadv9310m100).

  2. Vyberte pole a karty, které chcete exportovat. Viz nápověda pro relaci.
  3. Uložte výběr a relaci Exportovaná pole (ttadv9310m100) zavřete.
  4. Znovu spusťte relaci, ze které chcete exportovat data.
 3. Spusťte export.
  1. Použijte jeden z následujících postupů:
   • Pokud je vedle tlačítka Excel na panelu nástrojů zobrazena šipka dolů, klikněte na ni. Poté vyberte možnost Pokročilý export.
   • Pokud se šipka dolů nezobrazí, vyberte možnost Akce > Export a import > Pokročilý export.

   Spustíte tak relaci Pokročilý export (ttstpssiexp).

  2. Určete nastavení exportu. Je možné upravit například následující nastavení:
   • Umístění vytvořeného tabulkového souboru.
   • Automatické opětovné otevření souboru po jeho vytvoření.

   Viz nápověda pro relaci.

  3. Podle potřeby můžete také kliknout na možnost Uložit výchozí a uložit nastavení jako výchozí nastavení pro export dané relace. Pokud je označeno políčko Použít výchozí nastavení relace pro rychlý export (je-li k dispozici) v relaci Nastavení integrace aplikace Excel (ttstpssidef), použije se uložené výchozí nastavení i při příštím spuštění rychlého exportu.
  4. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
   Export se spustí s ohledem na zadané nastavení.