Zobrazení vlastností relace

 1. Spusťte relaci.
 2. Stiskněte klávesy Ctrl+Shift+8.

  Spustíte tak relaci Vlastnosti (ttdsksession). Tato relace obsahuje následující informace:

  • Informace o relaci, data relace, ověření a informace o formuláři.
  • Informace o objektu.
  • Informace o prostředí (vývoj a bshell).
  • Informace o modulu 4GL.
  • Data dotazu.
  • Vaše uživatelská data.