Klávesové zkratky

V této části jsou popsány klávesové zkratky pro navigaci nebo aktivaci příkazů.

V rozhraní LN UI se rozlišují následující režimy:

  • Režim příkazů
  • Vstupní režim

V režimu příkazů produkt reaguje na klávesové zkratky. Jedná se o výchozí režim po spuštění relace. V režimu příkazů stiskněte klávesu ?. a zobrazí se stránka s nápovědou a podrobnostmi o podporovaných klávesových zkratkách. Tuto stránku nápovědy můžete otevřít také pomocí nabídky tlačítka Nápověda.

Vstupní režim se aktivuje poté, co pomocí myši nebo stisknutím klávesy Tab přejdete do pole pro zadávání. Režim příkazů se aktivuje také po provedení jedné z následujících akcí:

  • Přechod na jiné pole než pole pro zadávání.
  • Stisknutí klávesy Esc.

Opětovné stisknutí klávesy Esc po aktivaci režimu příkazů nemá žádný vliv.