Integrace aplikace MS Excel

V relacích LN obsahujících data převzatá přímo z tabulky můžete data exportovat do aplikace MS Excel nebo je z ní importovat. Po spuštění takové relace můžete určit karty a sloupce, které chcete exportovat. Poté můžete využít rychlého nebo pokročilého exportu.

Během exportu se vytvoří soubor s příponou .xlsx. Tento soubor můžete otevřít v následujících aplikacích:

 • Microsoft Excel 2007 nebo novější
 • Microsoft Excel 2003 se sadou Compatibility pack pro Microsoft Office

Po dokončení exportu dat z relace můžete exportovaný soubor pro aplikaci Excel upravit a znovu jej do stejné relace naimportovat. Importovány budou pouze buňky s oprávněním pro úpravy.

Tlačítko Excel a nabídka Export a import

V každé relaci, ve které můžete exportovat data do aplikace Excel, je tato funkce k dispozici.

 • Toto tlačítko Excel na panelu nástrojů relace:

  Kliknutím na toto tlačítko můžete spustit export s využitím výchozího mechanizmu pro export zadaného v rámci obecného nastavení exportu.

 • Nabídka s těmito příkazy:
  • Rychlý export: Přímý export zvolených dat s použitím výchozích nastavení.
  • Pokročilý export: Spuštění relace, ve které můžete upravit nastavení pro export.
  • Exportovaná pole: Spuštění relace, ve které můžete vybrat pole, která chcete exportovat.
  • Nastavení: Spuštění relace, ve které můžete upravit obecná nastavení exportu a importu pro všechny relace.
  • Import: Spuštění relace, ve které můžete upravit nastavení pro import.

  Umístění této nabídky závisí na nastavení parametrů nástrojů LN. K otevření této nabídky použijte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je vedle tlačítka Excel na panelu nástrojů zobrazena šipka dolů, klikněte na ni.
  • Pokud se šipka dolů nezobrazí, vyberte možnost Akce > Export a import.

Obecná nastavení pro průběh exportu

Než začnete s prvním exportem, je třeba upravit obecná nastavení pro průběh exportu. Tato nastavení jsou platná pro všechny relace, u kterých jste nezadali konkrétní nastavení pro danou relaci.

Obecná nastavení pro průběh importu

Než začnete s prvním importem, je třeba upravit obecná nastavení pro průběh importu. Tato nastavení jsou platná pro všechny relace, u kterých jste nezadali konkrétní nastavení pro danou relaci.