Boční navigační panel

Tato tabulka obsahuje prvky na bočním navigačním panelu.

Vyhledávací pole Toto pole má ikonu lupy a nachází se v horní části postranního navigačního panelu.

Zadejte například část názvu relace nebo kódu relace.

Chcete-li vyhledat více po sobě jdoucích slov, zadejte vyhledávaný řetězec ve dvojitých uvozovkách. Zadejte například řetězec "Data položky".

Vyhledávání vrátí pouze položky nabídky, například relace. Vyhledávání nevrátí složky nabídky.

Poznámka
  • Standardně se prohledává celý na všech úrovních nabídky navigace.
  • Chcete-li vyhledávat v podstromu nabídky navigace, klikněte pravým tlačítkem na požadovaný uzel nabídky navigace a vyberte možnost Hledat z uzlu.
Tlačítka v nabídce aplikace LN

nebo

Navigační tlačítka aplikace Enterprise Modeler

Tlačítka v nabídce aplikace LN se zobrazí v případě, že jste v rámci uživatelských dat LN zvolili prohlížeč nabídek LN. Klikáním na tato tlačítka můžete procházet strukturu nabídek aplikace LN a spouštět relace. Konkrétní tlačítka na bočním navigačním panelu závisí na startovní nabídce v nastavení uživatelských dat LN.

Po klepnutí na relaci v bočním navigačním panelu se relace zobrazí na panelu aplikací.

Tlačítka v nabídce aplikace Enterprise Modeler se zobrazí v případě, že jste v rámci uživatelských dat LN zvolili prohlížeč procesů Enterprise Modeler.

Tlačítko nabídky Možnosti Toto je poslední tlačítko nabídky v bočním navigačním panelu.