Klávesové zkratky pro pole pro zadávání

Tato tabulka popisuje klávesové zkratky, které se liší podle typu pole:

Typ pole nebo dialogového okna Klávesová zkratka Akce
Pole pro zadávání textu Ctrl + C Kopírovat
Ctrl + V Vložit
Ctrl + X Vyjmout
Ctrl + A Vybrat vše
Ctrl + Z Zrušit poslední změnu
Pole s tlačítkem procházení Ctrl + B Otevřít a vyhledat relaci
Pole s rozevíracím seznamem Alt + ↓
Otevřít rozevírací seznam
Vybrat následující položku v seznamu
Vybrat předchozí položku v seznamu
<Písmeno> Vybrat první položku začínající na <Písmeno> (záleži na velikosti písmena)
Esc Zavřít rozevírací seznam a ignorovat změny.
Enter Zavřít rozevírací seznam a zachovat změny.
Pole pro datum Alt + ↓ Otevřít okno pro výběr data
Následující den, měsíc nebo rok podle pozice kurzoru.

K navigaci použijte klávesy ← a →.

Předchozí den, měsíc nebo rok podle pozice kurzoru.

K navigaci použijte klávesy ← a →.

Dialogové okno pro výběr data → ← ↑ ↓ Procházení dnů
PageUp Předchozí měsíc
PageDown Následující měsíc
Shift + PageUp Předchozí rok
Shift + PageDown Následující rok
t Dnes
Esc Zavřít okno pro výběr data a ignorovat změny.
Enter Zavřít okno pro výběr data a zachovat změny.
Pole pro čas Následující hodina, minuta, sekunda nebo dop./odp. podle pozice kurzoru.

K navigaci použijte klávesy ← a →.

Předchozí hodina, minuta, sekunda nebo dop./odp. podle pozice kurzoru.

K navigaci použijte klávesy ← a →.

Zaškrtávací políčko Mezera Přepnutí výběru
Pole s přepínačem → ← ↑ ↓ Procházení skupiny přepínačů.
Mezera Vybrat aktivní možnost