Spuštění procesu podnikového modeléru

Na bočním navigačním panelu můžete spustit procesy Enterprise Modeler, které váš modelér vytvořil.

Podle potřeby můžete pro práci využít grafický model na panelu aplikace. Kliknutím na symbol otevřete aktivitu, ve které můžete provádět odpovídající úlohy. Na některých obrázcích naleznete uvedené procesy, zatímco na jiných pouze část procesu.

Kliknutím na proces zobrazíte přehled pořadí a počtu úloh, které je třeba v rámci vašeho pracovního úkolu dokončit.

Přepínání mezi více procesy

Po spuštění více procesů Enterprise Modeler se na panelu aplikace zobrazí pouze poslední proces. Ostatní procesy jsou však i nadále otevřené. Každému otevřenému procesu odpovídá jedna karta zobrazená nahoře na stránce LN. Klikněte na odpovídající kartu a můžete přepínat na další otevřené procesy.