Rychlý tok

Řada funkcí v relacích LN podporuje použití Rychlého toku. Rychlý tok umožňuje optimalizaci konkrétního procesu potlačením některých jeho kroků.

Například při optimalizaci tisku nebo akcí procesu v nabídce nebo panelu nástrojů relace můžete potlačit následující součásti:

  • Dialogová okna umožňující volbu zařízení pro tvorbu sestav
  • Dialogová okna s možnostmi pro akce nabídky
  • Dialogová okna s dotazy
  • Dialogové okno se zprávami

Správci mohou tyto přizpůsobené relace a dialogová okna publikovat ostatním uživatelům.