Změna čísla společnosti

V rozhraní LN UI je možné změnit společnost pomocí nabídky Možnosti.

Po změně společnosti se nastavení nové společnosti projeví až po spuštění příští relace. Již otevřené relace budou využívat původní nastavení společnosti.

Změna společnosti se může zkomplikovat v případě, že vám bylo uděleno oprávnění k procesu Enterprise Modeleri k aplikaci Infor LN nebo Baan. Aplikace Infor LN nebo Baan vám mohla udělit oprávnění ke společnostem, které v kombinaci s procesem Enterprise Modeler nelze používat. Při navigaci v procesu Enterprise Modeler můžete přejít pouze na ty společnosti, u kterých je uvedena stejná centrální modelová společnost, jaká je nastavená ve vašem uživatelském profilu. Pokud se centrální modelová společnost liší od společnosti ve vašem uživatelském profilu, spuštění relace ze stromové struktury procesu Enterprise Modeler nebude nadále možné. Požádejte správce systému o úpravu vašeho uživatelského profilu.