Ukotvení sloupců

Pokud budete chtít ukotvit sloupec v relaci s přehledem, klikněte na záhlaví sloupce a vyberte možnost Ukotvit tento sloupec.

Tato funkce je užitečná obzvláště v případě širokoúhlých monitorů. Ukotvené sloupce budou vždy viditelné i při vodorovném procházení na druhou stranu okna relace.