Panel aplikace

Když spustíte relaci LN nebo proces Enterprise Modeler, relace nebo proces se zobrazí v panelu aplikace.

Karty s relací

Po spuštění více relací se na panelu aplikace zobrazí pouze poslední relace. Ostatní relace jsou však i nadále otevřené. Každé otevřené relaci odpovídá jedna karta zobrazená nahoře na stránce LN.

K přepínání na další otevřené relace klikněte na odpovídající kartu.

Relaci můžete zavřít kliknutím na ikonu křížku na příslušné kartě.

Úvodní stránka

Správci mohou definovat nastavení úvodní stránky v šabloně uživatelských dat a šabloně uživatelského profilu.

V závislosti na těchto nastaveních se vaše úvodní stránka zobrazuje jedním z těchto způsobů:

 • Jeden panel s dlaždicemi často používaných relací.
 • Jeden nebo více seznamů, například seznam s oblíbenými položkami, seznam se záložkami a seznam s často používanými relacemi.

Často používané relace lze řadit od nejvíce používaných po nejméně používané nebo podle toho, jak nedávno byly tyto relace spuštěny. Toto pořadí řazení a další nastavení můžete změnit v relaci Podrobnosti o uživatelském profilu (uigwt0102s000).

Pokud se na úvodní stránce zobrazují pouze dlaždice často používaných relací, můžete provádět tyto akce:

 • Chcete-li znovu spustit některou z relací, klikněte na příslušnou dlaždici. Relace se zobrazí v panelu aplikace.
 • Dlaždici můžete odstranit tím, že na ni přesunete kurzor myši a kliknete na ikonu křížku v pravém horním rohu dlaždice.

Pokud úvodní stránka obsahuje jeden nebo více seznamů, můžete provádět následující akce:

 • Kliknutím na položku v seznamu spustíte příslušnou relaci, záložku nebo oblíbenou položku.
 • Akci vyberete pravým kliknutím na panel v seznamu. Můžete například provádět následující akce:
  • Otevřít položku: Spustí relaci, záložku nebo oblíbenou položku. Položka se spustí v panelu aplikace.
  • Otevřít položku v novém okně: Spustí relaci, záložku nebo oblíbenou položku v novém okně.
  • Vyhledat v nabídce: Rozbalí se boční navigační nabídka a v ní se zobrazí nabídka, z níž byla spuštěna naposledy použitá relace nebo z níž byla vytvořena oblíbená položka.
  • Odstranit položku: Odstraní položku ze seznamu.
  • Odstranit všechny položky: Odstraní všechny položky ze seznamu.
  • Přidat do oblíbených: Přidá relaci do vašich oblíbených položek. Relace se zobrazí v seznamu oblíbených položek LN.