Přizpůsobení panelu nástrojů

 1. Klikněte na ikonu ozubeného kola na panelu nástrojů relace.
 2. Vyberte možnost Přizpůsobení panelu nástrojů
  Spustíte tak relaci Přizpůsobení panelu nástrojů.
 3. Panel nástrojů následně přizpůsobte.
  Podle potřeby můžete provádět různé akce, jako například:
  • Skrýt nebo zobrazit příkazy a nabídky panelu nástrojů.
  • Změnit pořadí příkazů a nabídek panelu nástrojů.
  • Propojit ikony s nestandardními příkazy uvedenými v nabídce Akce, Zobrazení a dalších nabídkách. Ikony se zobrazí na panelu nástrojů.

   Příkazy bez ikon jsou zobrazeny jako textová tlačítka.

  • Přidejte oddělovače mezi nabídky a příkazy panelu nástrojů.
  • Změňte nabídky panelu nástrojů.
  • Nastavte barvy pozadí pro nabídky a příkazy panelu nástrojů.
  • Přejmenujte nabídky a příkazy panelu nástrojů.
  • Skrytí a zobrazení příkazů v těchto nabídkách panelu nástrojů:
   • Nabídka Vyhledávání
   • Nabídka Akce
   • Nabídka Reference
   • Nabídka Tisk

    Jako výchozí akci můžete také nastavit jednu z akcí v nabídce Tisk. Výchozí akce je označena modrou tečkou. Kliknutím na tlačítko Tisk provedete výchozí akci.

   Umístění nabídky Tisk závisí na nastavení parametrů nástrojů LN. K otevření této nabídky využijte jeden z následujících postupů:

   • Pokud je vedle tlačítka Tisk na panelu nástrojů zobrazena šipka dolů, klikněte na ni.
   • Pokud se šipka dolů nezobrazí, vyberte možnost Akce > Tisk.

  Prohlédněte si online nápovědu pro relaci Přizpůsobení panelu nástrojů.