Výběr všech záznamů současně

Podle potřeby můžete všechny záznamy vybrat současně:

  • Kombinací kláves Ctrl + A vyberte všechny záznamy. Můžete použít také zaškrtávací políčko v levém horním rohu okna relace.

    Pokud je k dispozici velký počet záznamů, zobrazí se během výběru okno informující o průběhu. Kliknutím na tlačítko Zastavit v daném okně zrušíte označení všech vybraných záznamů.

  • Kombinací kláves Ctrl + D zrušíte označení všech záznamů. Stejného výsledku dosáhnete také zrušením označení políčka v levém horním rohu okna relace.