Definice podmíněného formátování

 1. Spusťte relaci, u které chcete definovat formátování.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola na panelu nástrojů relace.
 3. Vyberte možnost Podmíněné formátování a poté položku Upravit podmínky. Spustí se tak relace Podmíněné formátování (ttadv9502m000).
 4. Zadejte podmínky a upravte nastavení formátování.
  Podrobnosti naleznete v rámci online nápovědy k relaci Podmíněné formátování (ttadv9502m000).
 5. Uložte změny a relaci Podmíněné formátování (ttadv9502m000) ukončete.
 6. Relaci s upraveným nastavením formátování spusťte znovu. Nové formátování se projeví automaticky.
Upozornění:
 • Podmíněné formátování upravené podle výše uvedeného postupu je vázáno pouze na váš uživatelský účet.
 • Superuživatelé mohou vytvořit systémová formátování, která budou platná pro všechny uživatele. Pokud budete chtít z pozice superuživatele vytvořit takové formátování, spusťte relaci Podmíněné formátování (ttadv9502m000) přímo, například z nabídky Nástroje aplikace LN nebo pomocí příkazu Spustit program v nabídce Možnosti aplikace LN UI.
 • Superuživatelé mohou formáty exportovat jako soubory XML a tyto soubory poté importovat. Tímto způsobem může superuživatel zajistit distribuci formátů ve více prostředích aplikace LN. Podrobnosti naleznete v rámci online nápovědy k relaci Podmíněné formátování (ttadv9502m000).
 • Po umístění kurzoru myši na řádek nebo pole s podmíněným formátováním se zobrazí nápověda s popisem příslušného formátování.