Výběr nebo zrušení výběru záznamů kliknutím na pole pouze pro čtení

Pokud budete chtít záznamy vybrat nebo jejich výběr zrušit, klikněte na řádku v mřížce na pole pouze pro čtení:

  • Když budete chtít záznam vybrat, klikněte na pole pouze pro čtení na odpovídajícím řádku v mřížce.
  • Další záznamy můžete vybrat přidržením klávesy Ctrl a kliknutím na pole pouze pro čtení na odpovídajícím řádku v mřížce.
  • Když budete chtít výběr již zvoleného záznamu zrušit, přidržte klávesu Ctrl a klikněte na pole pouze pro čtení na odpovídajícím řádku.

    Tato akce umožňuje obrátit výběr záznamů. Když tedy tuto akci použijete u záznamu, který není vybraný, záznam se vybere.

  • Budete-li chtít vybrat celou řadu záznamů, klikněte na pole pouze pro čtení u prvního takového záznamu. Poté stiskněte klávesu Shift a klikněte na pole pouze pro čtení u posledního z požadovaných záznamů. Vyberete tak oba tyto záznamy i všechny záznamy mezi nimi.

    Pokud tato řada sestává z velkého počtu záznamů, zobrazí se během výběru okno informující o průběhu. Kliknutím na tlačítko Zastavit v daném okně zrušíte označení všech vybraných záznamů.

Poznámka

Jestliže jste některé záznamy již vybrali, po kliknutí na pole pouze pro čtení u jiného záznamu bez přidržení kláves Ctrl nebo Shift se toto označení zruší. To znamená: vybere se pouze nový záznam a výběr dřívějších záznamů se zruší.