Šablony uživatelského profilu

Poznámka

Pro tuto funkci je vyžadována aplikace Enterprise Server verze 10.8 nebo novější.

Správci mohou definovat šablony uživatelských profilů a přiřadit šablonu uživatelského profilu jednotlivým uživatelům. Tyto šablony jsou definovány v relaci Šablona uživatelského profilu (ttams1160m000).

V šabloně uživatelského profilu může správce zadat tyto údaje:

  • Nastavení úvodní stránky.
  • Výchozí hodnoty pro nastavení preferencí uživatelského profilu. Toto je nastavení, které se zobrazuje na kartě Preference v relaci Podrobnosti o uživatelském profilu (uigwt0102s000).

    Správce může u každého nastavení určit, zda mohou uživatelé ve svém uživatelském profilu potlačit výchozí nastavení. Proto mohou být některá pole na kartě Preference v relaci Podrobnosti o uživatelském profilu (uigwt0102s000) pro uživatele pouze pro čtení.