Nabídka Možnosti

Nabídka Možnosti obsahuje následující možnosti:

Spustit program (g poté r)

Otevře dialogové okno Spustit program, ve kterém můžete spouštět relace.

Postup spuštění relace z tohoto dialogového okna:

 1. Zadejte kód požadované relace.
 2. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka
 • V seznamu v poli Otevřít můžete vybrat dříve spuštěné relace.
 • Pokud jste označili políčko Otevřít v novém okně, relace se spustí v samostatném plovoucím okně. Pokud toto políčko není označeno, relace se spustí v panelu aplikace Infor Ming.le

Změnit společnost (g, poté c)

Spustí relaci Změnit společnost.

Změnit aktuální roli

Spustí relaci Změnit aktuální roli (ttdsk2009m000).

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že správce LN vašemu uživatelskému účtu přidělil role. Role obsahuje nastavení přizpůsobení, jako například přizpůsobení relací a přizpůsobení nabídek pro určitou skupinu uživatelů.

Pokud přepnete na jinou roli, je aktivována jiná sada přizpůsobení. Proto mohou nabídky a relace vypadat jinak. Například pokud restartujete relaci po přepnutí na jinou roli, relace může obsahovat více nebo méně polí.

Vaše aktuální role se zobrazuje ve stavovém řádku v dolní části okna prohlížeče.

Přizpůsobení nabídek

Spustí se relace Přizpůsobení nabídek (ttadv9205m000).

Změnit jazyk dat

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je na vašem serveru LN aktivní podpora vícejazyčných polí. Viz „Podpora vícejazyčných polí“ v části Web Help pro podnikový server.

Pokud jste zvolili možnost Změnit jazyk dat, spustí se relace Změnit jazyk dat (ttdsk2006m000).

Pomocí této relace můžete přepnout na jiný jazyk dat. Tímto způsobem můžete u relací s podporou více jazyků prohlížet a měnit data ve více jazycích.

Po úpravě jazyku dat se nový jazyk projeví až po spuštění příští relace. Již otevřené relace budou využívat původní jazyk dat.

Poznámka
 • V rozhraní LN UI je stávající jazyk dat uveden na stavovém řádku každé z relací u čísla společnosti.
 • Jiný jazyk dat je možné použít pouze po označení políčka Povolit změnu jazyka dat ve vlastnostech šablony uživatelských dat na serveru LN (relace Šablona uživatelských dat (ttams1110m000)).

Aktivovat režim sledování

Tato možnost slouží k otevření nového okna s tokem zpráv zasílaných mezi prohlížečem a webovým serverem LN UI. Obsah je možné pro potřeby dalšího řešení potíží stáhnout.

Nastavení

Tato možnost slouží k otevření nového okna pro správu uživatelského nastavení.

Editor vlastních skinů

Spustí Editor vlastních skinů (uigwt0108m000), ve kterém se nastavují a publikují alternativní skiny pro uživatelské rozhraní.

Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, pokud máte oprávnění tuto funkci používat. Oprávnění je třeba nakonfigurovat v relaci Šablona uživatelských dat (ttams1110m000).

Ladění a profilování 4GL

Tato možnost je vám k dispozici, pokud si přejete testovat součásti softwaru, které jsou určeny pro aktivitu Infor LN Studio.

Po zvolení této možnosti se spustí relace Ladění a profilování 4GL (ttadv1123m000). Tuto relaci použijte k výběru aktivity obsahující součásti, které si přejete testovat. Viz nápověda pro relaci a dokumentace LN Studio.

Režim nepřerušujících zpráv

Pomocí této možnosti můžete změnit režim zasílání zpráv:

 • Po zvolení této možnosti bude aplikace LN využívat režim nepřerušujících zpráv: Data zadaná v poli se při přechodu na nové pole automaticky potvrdí. Aplikace LN bude zprávy uvádět v samostatném okně, které vás nebude rušit při práci.

  Toto samostatné okno se zprávami se nebude automaticky zobrazovat. Při vytvoření nové zprávy se na stavovém řádku relace pouze zobrazí blikající ikona. Pokud budete chtít okno se zprávou zobrazit, klikněte na tuto ikonu nebo stiskněte klávesu g a poté klávesu i.

 • Po zvolení této možnosti bude aplikace LN využívat režim interaktivních zpráv: Data zadaná v poli se při přechodu na nové pole automaticky potvrdí. Aplikace LN bude veškeré zprávy související s potvrzením pole uvádět v okně se zprávami. Než bude možné v práci pokračovat, je třeba kliknutím na tlačítko OK toto okno se zprávou zavřít.

Systémová zpráva (g poté y)

Slouží k zobrazení stávající systémové zprávy.

Ladění bshell

Spustí relaci Běhové ladění bshell (ttstpbshdebug).

Tuto relaci použijte k nastavení nebo úpravě jednotlivých běhových možností ladění bshell. Viz nápověda pro relaci.

Tyto možnosti ladění bshell můžete nastavit také před spuštěním na poli Příkaz v dialogovém okně Prostředí bshell. Nejprve je však třeba upravit konfiguraci aplikace v uživatelském profilu.

Restart (Ctrl + Del)

Restartuje rozhraní LN UI. Tímto způsobem se můžete jednoduše přihlašovat a odhlašovat. Nebude přitom nutné opakovaně zadávat uživatelské jméno a heslo. Tato funkce je užitečná například při úpravě uživatelských dat a následnému restartování prostředí bshell kvůli načtení nového nastavení.

Poznámka
 • Pokud budou spuštěny jakékoli další programy, jako například relace aplikace LN, bude systém vyžadovat vaše potvrzení.
 • Spuštěné programy se následně ukončí.
 • Veškeré neuložené změny budou ztraceny.

Informace

Otevře dialogové okno s nezbytnými informacemi o nasazení a prostředí.